Ingredients INCI de les Terres de Sommières

D'acord amb la normativa del REGLAMENT (CE) No 648/2004:

La composició d'ingredients amb INCI:

Ingredients

INCI
Sepiolite